<<<< AKTUALNOŚCI

 

NADWIŚLAŃSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

Ul. P. Picassa 1, 03-126 Warszawa, tel. 614 89 17, tel/fax: 614 89 16

I N F O R M A C J A

 

 

Zarząd NSM informuje, że od 01.03.2023 r. obsługę techniczną i konserwację budynków przy ul. Picassa oraz całodobowy serwis techniczny świadczony będzie przez firmę BEST SERVIS.

Konserwator:

Volodymyr Bodnar  tel. 729-056-777

Dyżury na nieruchomościach:

Poniedziałek  -  700-1300

Środa             -  1100-1700

Piątek            -  1100-1700

 

Alarmowy 24 godzinny numer  tel. 729-981-777

do zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku oraz   w  weekendy i święta.

 Konserwator będzie posiadał logo firmy

BEST SERVIS