<<<< AKTUALNOŚCI

 

NADWIŚLAŃSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

Ul. P. Picassa 1, 03-126 Warszawa, tel. 614 89 17, tel/fax: 614 89 16

Harmonogram przeglądów przewodów wentylacyjnych

oraz instalacji gazowej w 2023 r.

 

Kontrola będzie przeprowadzana przez firmę

Zakład Usług Kominiarskich i Remontowo Budowlanych

Robert Chodkiewicz  Artur Krzyżanowski

03-904 Warszawa, ul. Lipska 16 lok.u16

Tel. 0-501219978, 0-604519414

 

1.  Picassa 1      termin kontroli      14.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

2.  Picassa 3       termin kontroli      15.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

3.  Picassa 5       termin kontroli      16.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

4.  Picassa 7       termin kontroli      21.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

5.  Picassa 9       termin kontroli      22.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

6.  Picassa 11     termin kontroli      23.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

7.  Picassa 13     termin kontroli      24.11.2023 r.    godz. 1700- 2000

 

 

         Osoba odpowiedzialna - Paweł Gera 502 400 145