<<<< AKTUALNOŚCI

 

NADWIŚLAŃSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

Ul. P. Picassa 1, 03-126 Warszawa, tel. 614 89 17, tel/fax: 614 89 16

I N F O R M A C J A

 

 

Zarząd Nadwiślańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z odbiorem przez pracowników dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 06.01.2024 r. w dniu 19.01.2024 r. (piątek) biuro
spółdzielni będzie nieczynne.

Pozostali pracownicy tj., gospodarze budynków w w/w dniu będą świadczyli pracę.

Sprawy konserwacyjne i awarie prosimy zgłaszać do firmy BEST SERVIS.